Dažniausiai užduodami klausimai

Saulės elektrinės gali būti įrengiamos ant namo stogo ir ant žemės. Montavimui naudojamos specialios konstrukcijos, kurios yra pritaikomos prie kiekvienos stogo dangos. Nerekomenduojama įsirenginėti saulės elektrinių ant avaringos būklės stogų bei ant šių dangų: asbestinio šiferio, skaldos, šiaudinių stogų.

Dvipusės apskaitos sistemos atsipirkimas svyruoja priklausomai nuo sistemos galios, pasirinktų saulės elektrinių modulių tipo, elektros energijos vartojimo grafiko.

Standartiškai didesnės galios sistema atsiperka greičiau, nes 1 kilovato (kW) įrengimo kaina yra mažesnė. Taip pat kylant elektros kainai, elektrinės atsipirkimas trumpėja. Saulės elektrinės atsipirkimas šiuo metu vidutiniškai siekia 3-5 metus, įskaičiuojant APVA paramą. Vidutinis saulės elektrinės gyvavimo laikas siekia 25-30 metų.

Vidutiniškai 1 kW galios saulės elektrinė pagamina 1 000 kWh/metus. Įvertinus savo metinį elektros energijos suvartojimą galima išsirinkti tinkamos galios elektrinę. Prieš renkantis, rekomenduojame įvertinti ir tai, kad metinė elektrinės gamyba labai priklauso nuo modulių pasvirimo kampo, esančiu šešėlių, geografinės vietos ir kt.

Vidutiniškai saulės elektrinė yra įrengiama per 1 – 5 darbo dienas, priklausomai nuo oro sąlygų, montavimo būdo ir elektrinės dydžio.

Nuo 2019 m. spalio 1 d. atsirado galimybė tapti nutolusiu gaminančiu vartotoju. Tai reiškia, kad galite įsirengti saulės elektrinę viename objekte ar sklype, o naudoti geografiškai kitoje vietoje. Pateiksime pavyzdį.: įrengiama saulės elektrinė Utenos rajone, esančiame sklype ant namo stogo, o jos pagaminta elektros energija yra vartojama Vilniuje esančiame bute.

Finansuojamos iki 10 kW saulės elektrinės fiziniams asmenims. Įsigyti ir įsirengti galima ir didesnę nei 10 kW galios saulės elektrinę, tačiau parama bus suteikta tik už 10 kW, t.y. iki 3230 Eur.

Kompensacinė išmoka yra nerezervuojama ir neteikiama jau gavusiems ankstesnę paramą iki 10 kW elektrinėms įrengti. Jei finansavimas buvo išmokėtas iki 10 kW saulės elektrinei įrengti, finansavimas tam pačiam įrengimo ar vartojimo objektui gali būti išmokėtas, tačiau ne didesnei nei 10 kW suminei galiai pasiekti. Tokiu atveju paramos dydis sudaro 243 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

Įsirengiant nuosavą saulės elektrinę ar įsigyjant elektrinės dalį nutolusiame parke, jūs turite būti NT savininku arba jo įgaliotuoju atstovu. NT turi būti priduotas ir registruotas Registrų centre bei turėti unikalų numerį.

Įranga turi būti nauja ir atitikti ES standartus. Saulės moduliams turi būti suteikta bent 10 metų produkto garantija ir bent 25 metų 80 % efektyvumo garantija. Įtampos keitikliui (inverteriui) turi būti suteikta bent 5 metų produkto garantija. Įranga turi turėti bent IP65 apsaugą nuo drėgmės ir dulkių.

Jums reikės pateikti šiuos dokumentus: sąskaitą faktūrą už saulės elektrinę ir jos įrengimo darbus; įrangos techninį pasą ir/ar techninę specifikaciją;  atestuoto rangovo deklaraciją apie pagal teisės aktus įrengtą saulės elektrinę; gaminančio vartotojo sutarčių su elektros energijos tiekėju ar energetikos tinklų operatoriumi kopijas.

Šilumos siurbliai oras-vanduo pasisavina energiją iš aplinkos ir perduoda ją į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą namų šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumos siurblyje esantis freonas, veikiamas aplinkos temperatūros, virsta dujomis. Kompresorius suslegia dujas, kurios dėl aukšto slėgio įkaista. Pagaminta šiluma perduodama į šildymo sistemą. Paruoštas karštas vanduo naudojamas buityje.

Šilumos siurblys oras–vanduo tausoja šilumą, laiką ir aplinką namams. Be to šie siurbliai yra ekologiški, taip kursite švaresnę aplinką naudodami atsinaujinančius energijos išteklius. Efektyviai naudosite elektros energiją. Mėgausitės komfortu be rūpesčių. Siurblį išmaniai valdysite nuotoliniu būdu.

Dviejų įrenginių šilumos siurblys su integruotu karšto vandens šildytuvu yra puikus pasirinkimas namams su vidutiniu karšto vandens poreikiu. Dviejų įrenginių šilumos siurblys su išoriniu karšto vandens šildytuvu yra optimalus pasirinkimas namams su didesniu karšto vandens poreikiu.

Šilumos siurbliai oras-oras, veikdami šildymo rėžimu, pasisavina šiluminę energiją iš aplinkos freono bei įrangos pagalba ir oro terpe perduoda ją į patalpą šildymo paskirčiai. Veikdami vėsinimo rėžimu, šilumos siurbliai oras-oras pasisavina patalpose esančią šiluminę energiją ir freono bei įrangos pagalba ją perduoda į lauko aplinką. Taip į patalpas oro terpe atiduodamas vėsus oras.

Šilumos siurblys oras–oras – tai aplinką tausojantis bei patalpų mikroklimatą kontroliuojantis įrenginys. Su šiuo siurbliu kursite švaresnę aplinką naudodami atsinaujinančius energijos išteklius. Greitai pašildysite ar atvėsinsite patalpas. Mėgausitės komfortu be rūpesčių ištisus metus. Pamiršite žiemos šalčius ir vasariškas kaitras. Įrenginį galėsite išmaniai valdyti nuotoliniu būdu.

Naują šilumos siurblį (išskyrus oras–oras), kurio naudingumo koeficientas (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C lauko oro temperatūros), yra ne mažesnis kaip: 3,0 (šilumos siurbliui oras–vanduo) arba 3,5 (šilumos siurbliui žemė-vanduo arba oras–vanduo).

Naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012).

Jeigu APVA suteikė paramą ir įsirengėte naują šilumos gamybos įrenginį, nepamirškite iki nustatyto termino pabaigos pateikti išlaidų kompensavimo prašymą kartu su šiais dokumentais:  dokumentų apie išmontuoto katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijomis; dokumentų apie naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimą; šilumos gamybos įrenginio paso ir/ar techninės specifikacijos kopiją; naujo šildymo gamybos įrenginio ir ant jo esančių informacinių parametrų lentelių nuotraukomis; pastato, kuriame įdiegtas naujas šildymo gamybos įrenginys, su matomu lauko įrenginiu nuotrauką.

5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į šilumos gamybos įrenginį. 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu. 5 metus* įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai.

APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

*5 metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal nustatytus fiksuotus dydžius, tačiau dotacija vienam asmeniui, negali būti didesnė 14 500 EUR.