Žaliosios energetikos svarba ateičiai

Žalioji energetika svarbi ateičiai, nes leidžia sumažinti oro taršą ir klimato kaitos padarinius. Padeda užtikrinti energetinį saugumą ir išvengti konfliktų dėl gamtinių išteklių, apsaugo nuo iškastinio kuro kainų svyravimo.

Pastaruoju metu, žalioji energetika jau ima lenkti įprastąją. Todėl tikimasi, kad perėjus nuo tradicinių (neatsinaujinančių) energijos šaltinių prie atsinaujinančių, sumažės klimato kaitos pavojus. Tai suprasdama Europos Sąjunga išsikėlė uždavinį iki 2020 m. išmetamų šiltnamio dujų kiekį, lyginant su 1990 m. lygiu, sumažinti net 20 proc. Tuo pačiu metu siekiama, kad  20 proc. bendrijos energijos poreikių turėtų patenkinti atsinaujinantys energijos šaltiniai. Lietuva taip pat turi savo tikslą – iki 2020 m.,  23 proc. energijos turi būti pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių.  Šiomis priemonėmis siekiama paversti Europą žaliausiu kontinentu pasaulyje.

Prisidėkite ir jūs prie Lietuvai bei Europos Sąjungai iškeltų tikslų įgyvendinimo. Pradėkite rūpintis ekologija, naudokite atsinaujinančią energiją.